Operater u proizvodnji fleksibilne ambalaže

Preduzeću “COMEX” d.o.o. Šabac potrebno više operatera u proizvodnji fleksibilne ambalaže.

Opis posla

• Rukovanje automatizovanim mašinama za proizvodnju fleksibilne ambalaže
• Priprema mašina za rad u skladu sa procedurama i tehničkim zahtevima
• Snabdevanje mašine sirovinama
• Učestvovanje u redovnom i preventivnom održavanju 
• Održavanje higijene radnog prostora kao i opreme

Vaš profil

• Srednja stručna sprema (poželjno tehnično obrazovanje)
• Poželjno radno iskustvo u proizvodnji
• Fleksibilnost i spremnost na timski rad
• Usmerenost na rezultate

Preduzeće nudi

• Za sve novozaposlene obezbeđena je obuka za bezbedno rukovanje opremom
• Kompanijska kantina
• Mesečni vaučer za vending aparate u okviru kompanije
• Isplata mesečnih bonusa na osnovu ostvarenih rezultata
• Profesionalno radno okruženje i savremena oprema omogućavaju kandidatima dobre uslove za napredovanje i usavršavanje.
Prijave na konkurs slati na email jic@nvosvetlost.org i lično u Karađorđeva 27, lokal 40 Šabac (zgrada Navip)