UPOZNAJ NAŠ TIM

Gordana Mandić Radosavljević

Karijerna savetnica

Gordana Mandić Radosavljević je projektana menadžerka i karijerna savetnica u Job Info Centru Poseduje višegodišnje iskustvo u omladinskom radu, u pripremi i izvođenju programa neformalne edukacije i u istraživanjima.

Pokreće saradnju sa školama, pomaže mladima u karijernom vođenju i savetovanju na individualnim i grupnim sesijama. Pomaže u planiranju obrazovanja, usavršavanja, preškolovavanja i celoživotnog učenja. Posvećena podsticanju i uključivanju mladih i osoba iz ranjivih kategorija prepoznatih kao pasivnih na tržištu rada u kategoriji NEET, što u prevodu znači oni koji nisu u školskom sistemu, nisu zaposlenju niti se usavršavaju kroz sistem obuka.

Mirjana Dragojević

Karijerna savetnica

Mirjana Dragojević je omladinska radnica i karijerna savetnica u Udruženju Svetlost i Job Info centru u Šapcu. Zadužena je za informisanje, edukaciju i komunikaciju sa mladima.

Mladima pruža informacije i pomaže im da što bolje upoznaju sebe, nauče kako da definišu ciljeve i kako da odrede priroritete na svom karijernom putu. Misija joj je da pomogne mladima da prepoznaju potencijale koje poseduju i iskoriste ih na što bolji način, kako bi skrojili put po svojoj meri i pravilima.